Reglement

Door deel te nemen aan de fiets-fotozoektocht verklaar je akkoord te gaan met onderstaand reglement.

  1. De fiets-fotozoektocht is toegankelijk voor iedereen. Deelnemen aan de fiets-fotozoektocht is gratis.
  2. Deelnemen aan de fietszoektocht gebeurt op eigen risico. De zoektocht is zo opgesteld dat alle vragen op duidelijk vastgelegde plaatsen kunnen opgelost worden en dus tijdens het rijden alle aandacht naar de verkeersveiligheid kan gaan. De routes bevatten geen valstrikken. Bij onvoorziene wegonderbrekingen dient elke deelnemer dit zelf op te lossen. Wie nuttige opmerkingen heeft over veranderde situaties (verbodsbepalingen, afbraak van gebouwen, …) kan dit meedelen via een mail aan info@fotofietsen.be.
  3. De antwoordbladen moeten ons bereiken uiterlijk op 15 oktober 2021.
    Onleesbare antwoorden worden fout gerekend. Dubbele inzendingen worden geschrapt.
  4. De prijsuitreiking vindt plaats op 23 oktober 2021. De prijzen worden via loting getrokken uit de deelnames met het hoogste aantal juiste antwoorden.
    De prijswinnaars worden persoonlijk verwittigd.
  5. Over de inhoud van de vragen of over de mogelijke antwoorden wordt niet gecommuniceerd. Tegen beslissingen van de organisator kan niet worden ingegaan. Deelnemers verklaren zich akkoord met het reglement. De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.
Schuiven naar boven